P R E L E V A R E A   Ş I   C O N S E R V A R E A   P R O B E L O R
PENTRU EXAMENELE DE LABORATOR

A.        PENTRU EXAMENE HEMATOLOGICE

 Probele de sânge pentru examene hematologice vor fi prelevate în eprubete (flacoane) cu anticoagulant
(Titriplex – EDTA). Se va recolta o cantitate de sânge de aproximativ 2 ml. Conţinutul eprubetei se va
omogeniza uşor pentru a asigura amestecul sângelui cu substanţa anticoagulantă.
 Recoltarea sângelui pentru examene hematologice se poate face şi cu ajutorul unor seringi speciale de
unică folosinţă care conţin anticoagulant (ex. seringi de tip Sarstedt).


B.        PENTRU EXAMENE BIOCHIMICE SERICE

 Pentru examene biochimice serice sângele se va recolta în eprubete de plastic sau de sticlă. Este necesară
o cantitate de aproximativ 5-6 ml de sânge pentru a se obţine minim 2,5 ml ser.
 Se pot folosi seringi speciale de unică folosinţă, fără anticoagulant (ex. seringi de tip Sarstedt).
 După recoltare probele de sânge pentru examene pentru examene hematologice se vor conserva la
temperatura frigiderului (+ 4ºC), iar probele pentru examene biochimice la temperatura camerei timp de 6
ore, iar până la 24 de ore la + 4ºC.
 Pentru transportul probelor la laborator este necesar un termos cu gheaţă.


C.        PENTRU EXAMENE PARAZITOLOGICE

1.        Prelevarea şi conservarea probelor de fecale
 Recoltarea fecalelor se face individual.
 Se recoltează o cantitate suficientă în funcţie de talia animalului (20-50 g).
 Recoltarea fecalelor se face în cutii de plastic sau borcane de sticlă închise ermetic.
 Pe recipiente se vor specifica date privind identificarea probei.
2.        Prelevarea şi conservarea probelor de sânge
 Recoltarea se va face pe anticoagulant (EDTA) în flacoane sterile 10-20 ml (în funcţie de talia animalului)
pentru identificarea paraziţilor, iar când se urmăreşte efectuarea unor examene serologice, sângele se
prelevează în eprubete sau seringi de unică folosinţă ce conţin perle, pentru exprimarea cât mai rapidă a
serului. Pe eprubete sau seringile utilizate se vor trece date privind identificarea probei.
3.        Prelevarea şi conservarea secreţiilor patologice de la nivel oto-faringian
 Acestea se recoltează steril cu ajutorul unor tampoane îmbibate în soluţie de ser fiziologic călduţ.
 Tampoanele se plasează în recipiente sterile.
 Pe recipiente se vor trece date privind identificarea probei.
4.        Prelevarea şi conservarea urinei
 Urina se poate recolta în timpul emisiei spontane sau prin cateterism, se va conserva la 4ºC, ca atare sau
numai sedimentul obţinut prin centrifugare (câteva ore).
 Inscripţionarea recipientelor se va face ca şi la celelalte probe.
5.        Prelevarea şi conservarea crustelor, scvamelor, perilor
 Crustele şi scvamele se detaşează prin raclare cu ajutorul unui bisturiu, raclarea se va face mai mult sau
mai puţin profund în funcţie de localizarea agentului suspicionat; în cazul demodeciei, raclarea se face până
la sângerarea zonei respective.
 Produsele de raclaj se ambalează şi se expediază în flacoane bine închise.
 Se individualizează probele ca şi în celelalte cazuri.
6.        Prelevarea organelor şi ţesuturilor.
 Organele trebuie să fie pe cât posibil întregi, foarte proaspete sau dacă se trimit porţiuni, acestea să includă
leziuni specifice.
 În cazul în care urmează să fie trimise la distanţe mari, expedierea lor să fie cât mai rapidă.
 Se vor ambala în pungi de plastic; nu se adaugă substanţe antiseptice sau conservante.
 Probele se vor plasa în recipiente izotermice ce vor asigura o temperatură constantă pe toată durata
transportului (4ºC).


D.        PENTRU EXAMENE BACTERIOLOGICE

 Hemocultură - se recoltează 5-20 ml sânge, cu seringă tip Monovette cu anticoagulant: 1 buc/probă
 Urocultură - se recoltează 1-3 ml din primul jet şi 1-3 ml din ultimul jet de urină, într-o eprubetă sterilă de
plastic de unică folosinţă (cu dop cu filet) sau într-o eprubetă sterilă de sticlă, cu volum mai mic de 20 ml: 1
buc/probă.
 Exsudat faringian - se recoltează exsudat faringian cu tampon bacteriologic special cu/fără mediu de
transport: 1 buc/probă.
 Coprocultură - se recoltează 1-3 g fecale, cu recoltator cu spatulă de unică folosinţă cu sau fără mediu de
conservare, sau se recoltează fecale cu un tampon bacteriologic special: 1 buc/probă.
 Ex. bacteriologic al puroiului - se recoltează puroi, cu tampon bacteriologic special cu/fără mediu de
transport: 1 buc/ probă.
 Ex. bacteriologic în infecţii oculare - se recoltează secreţie conjunctivală cu tampon special cu mediu de
transport: 1 buc/probă.


D.        PENTRU EXAMENE VIRUSOLOGICE - se recoltează:

 Exsudat nazo-faringian în flacon cu tampon steril şi mediu special de transport (1 buc/probă).
 Exsudat conjunctival în flacon cu tampon steril şi mediu special de transport (1 buc/probă).
 Lichid vezicular (0,5 ml) - puncţie Þ flacon steril cu dop filetat (1 buc/probă).
 Fecale (diareice) - recoltator cu spatulă de unică folosinţă şi mediu de conservare (1-2 g); tampon steril
(rectal), în mediu de transport (1 buc/probă).
 Urină (1-3 ml) - în flacon steril 1 buc/probă.
 Sânge (5 ml) - cu seringă tip Monovette cu anticoagulant - 1 buc/probă.
 Lichid cefalorahidian şi exsudate din seroase (0,5-3 ml) - puncţie Þ flacon steril cu dop filetat.
 Fragmente necropsice şi probe biopsice (2-3 g) - plăci Petri sau flacoane sterile.
Examen serologic - se recoltează probe de sânge perechi (recoltate în faza clinică de debut a bolii şi după 2-
3 săptămâni) - 5 ml/probă, cu seringi tip Monovette pentru ser (fără anticoagulant).


F.        PENTRU EXAMENE HISTOPATOLOGICE, CITOLOGICE  SI  ELECTRONOMICROSCOPICE

Examen histopatologic
 Se prelevează fragmente de organe, imediat sau cel mult la 15-30 minute după moarte sau sacrificare.
 De la animalele în viaţă, prelevarea fragmentelor de ţesuturi se realizează prin biopsie.
 Fragmentele de organ prelevate se introduc în unul sau mai multe recipiente cu lichid fixator (soluţie 10% de
aldehidă formică).
 Se recomandă ca volumul lichidului fixator să fie de 20-40 de ori mai mare decât al fragmentului de ţesut.
 După recoltare probele pot fi expediate la laborator fie fixate, fie proaspete.
Examen citologic
 Se prelevează materiale lichide şi/sau celulare din organe prin biopsie sau puncţie, prin aspirat cu ac fin de
seringă.
 În cazul tumorilor aspiratul trebuie să intereseze mai mult marginea leziunii şi nu centrul acesteia care de
cele mai multe ori este necrotic.
 Fixarea frotiurilor se va face imediat după recoltare într-un amestec format din: alcool etilic absolut - eter
etilic anhidru în părţi egale timp de 1-2 ore.
 După etalarea pe lamă, frotiurile se expediază la laborator fie fixate, fie proaspete.
Examen electronomicroscopic
 Se vor utiliza metodele de recoltare folosite la prelevarea probelor pentru diagnosticul virusologic.